MOŻLIWOŚĆ ABORCJI NIE JEST WARUNKIEM LECZENIA - pytania do NFZ o standard usług

Ponad sporem o moralną i prawną dopuszczalność aborcji zawisło w ostatnich dniach zagadnienie czysto praktyczne. Część środowisk lekarskich w wielu głośnych publikacjach medialnych lansuje pogląd, jak rozumiemy, iż możliwość aborcji jest warunkiem tego, by w pełnym zakresie móc leczyć kobietę w ciąży jak i jej nienarodzone dziecko.

DR WANDA PÓŁTAWSKA DO SENATORÓW RP: PRAWO NIGDY NIE MOŻE ZMUSZAĆ DO NIEMORALNOŚCI

Deklaracja Wiary jest świadectwem złożonym przez lekarzy, którzy w swojej praktyce starają się sprostać temu, czego nauczał Jan Paweł II. Analogiczna deklaracja polityków powinna polegać na zgłaszaniu i popieraniu konkretnych projektów ustaw odbudowujących w naszym porządku prawnym moralny fundament naszej cywilizacji.

PRAWA SUMIENIA LEKARZA I PACJENTA WYMAGAJĄ ZABEZPIECZENIA

Prezentacja projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - Rzeszów, 3.06.2014
 
Inicjatywa Deklaracji Wiary lekarzy, zainicjowana przez Wandę Półtawską spowodowała wściekłe ataki środowisk lewackich. Deklaracja Wiary jest świadectwem przywiązania polskich lekarzy do nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II mocno akcentującego aktualność zasad moralnych będących fundamentem naszej cywilizacji.

ABORCJA EUGENICZNA: GDZIE JEST GRANICA ŻYCIA I ŚMIERCI?

Publiczna debata jaka nastąpiła wokół dokonywania w rzeszowskim szpitalu Pro Familia tzw. zabiegów aborcyjnych, doprowadziła już do wyjaśnienia bardzo ważnej kwestii. Bynajmniej nie jest tak, iż NFZ zmusza kogoś do zabijania dzieci przed narodzeniem. Dyrekcja Pro Familii zasłaniała się przymusem ze strony NFZ, a po naszych pismach i odpowiedzi NFZ główne dzienniki i tygodniki poinformowały całą Polskę, iż bynajmniej tak nie jest.

KONTRAKTY NFZ NIE ZMUSZAJĄ SZPITALI DO ABORCJI

W trakcie debaty w mediach ze strony Pro Familii padł argument, iż muszą wykonywać tzw. zabiegi aborcyjne, gdyż obliguje ich do tego kontrakt z NFZ. Komentując rejestrację naszego komitetu, podobną myśl dla Rzeczpospolitej powtórzył Marek Balicki. Senator Kazimierz Jaworski zapytał, jak wygląda to ze strony Funduszu. Z pisma, które otrzymaliśmy, wynika jednoznacznie: żadna placówka, która ma kontrakt z NFZ i na gruncie polskiego prawa może dokonywać tzw. zabiegów aborcyjnych, przez NFZ nie jest do tego zmuszana.

KOMITET „RĘCE ŻYCIA” ZAREJESTROWANY PRZEZ MARSZAŁKA SEJMU

Komitet inicjatywy ustawodawczej Ręce Życia został zarejestrowany przez marszałka Sejmu. W naszym projekcie ustawy domagamy się, by każdy pacjent miał prawo wiedzieć, jakie standardy moralne respektowane są w szpitalu, w którym ma się leczyć. Taka klauzula sumienia pacjenta ma funkcjonować w ten sposób, iż Minister Zdrowia zobowiązany będzie na swych stronach internetowych podawać, który szpital i ile wykonał tzw. zabiegów aborcyjnych.

NFZ: SZPITALE NIE MUSZĄ ZABIJAĆ CHORYCH DZIECI

W piątek przed kanonizacją Jana Pawła II senator Kazimierz Jaworski otrzymał pismo z NFZ. Jest to odpowiedź na pytanie w sprawie, czy faktycznie szpital Pro-Familia zobowiązany jest dokonywać tzw. zabiegów aborcyjnych, jak publicznie twierdzi dyrektor Skiba.

Stanowisko NFZ jest jednoznaczne. Szpital Pro-Familia nie musi tego robić.

Senator powiedział:

Chcę wierzyć, że dyrektor Skiba mówił wcześniej coś zupełnie innego w dobrej wierze. Po prostu sam nie orientował się w tym, na czym polegają jego obowiązki w stosunku do NFZ. Kopię pisma NFZ przesłałem do Pro-Familii".
Proszę Pana dyrektora Skibę, by w niedzielne popołudnie 27 kwietnia 2014 roku, gdy na rzeszowskim Rynku będą odbywać się specjalne uroczystości związane z kanonizacją bł. Jana Pawła II, korzystając z tego, co na piśmie potwierdziło NFZ, poinformował mieszkańców Podkarpacia o wycofaniu się Pro-Familii z wykonywania zabiegów aborcji. 
Nie będzie lepszej okazji, niż dzień kanonizacji Ojca Świętego, by potwierdzić przywiązanie do jego nauczania. Ochrona życia była dla Jana Pawła II niesłychanie ważna, a w sercach głęboko zapadły jego słowa skierowane do Polaków: "Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości".

 

 

POMÓŻ ZEBRAĆ PODPISY POD INICJATYWĄ OBYWATELSKĄ

Położna Agata z rzeszowskiego szpitala Pro Familia odmówiła uczestniczenia w tzw. zabiegach aborcyjnych i poinformowała opinię publiczną, iż w tym szpitalu są one przeprowadzane. Szpital uznał, iż było to bezprawne i zażądał od położnej 50 000 złotych. W odpowiedzi na te wydarzenia powołaliśmy komitet „Ręce Życia”. Przeanalizowaliśmy sytuację i doszliśmy do wniosku, iż w gruncie rzeczy szpital zwrócił uwagę na bardzo ważne zagadnienie. Czy my pacjenci mamy prawo wiedzieć, jakie standardy moralne są uznawane w danej placówce? Chcemy skierować do sejmu projekt ustawy nakazującej ministrowi zdrowia na bieżąco informować na stronie internetowej, w których szpitalach dokonywane są tzw. zabiegi aborcyjne.

Pierwsza inicjatywa: KLAUZULA SUMIENIA DLA PACJENTÓW W PRAKTYCE

Każda pacjentka powinna mieć prawo do tego, by dysponować wiedzą na temat szpitala czy kliniki, w której będzie rodzić swoje dziecko. Taką wiedzę powinna mieć również rodzina i osoby zainteresowane. Ważne jest to również dlatego, by mieć pewność, iż ręce które odbierają dziecko nie są tymi samymi, które zabijają inne dzieci.

Strony