On

Program magazynowy LoMag – jak stworzyć fakturę korygującą?

Posted by admin

System magazynowy -> http://www.lomag.pl/warehouse/, ułatwia kadrze zarządzającej efektywne sterowanie przedsiębiorstwem. Z poziomu oprogramowania magazynowego możemy oddziaływać na niemal wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące firmy. Jedną z często wykorzystywanych funkcji jest tworzenie faktury korygującej. Można wyróżnić dwa podstawowe grupy faktur korygujących. Pierwsza grupa dotyczy błędów formalnych (np. błąd w dacie). Drugą grupą są faktury korygujące pozycję na fakturze (np. po udzielonym rabacie).

Jak wystawić fakturę korygującą?

Niezależnie od typu faktury proces jej wystawienia jest podobny. Uruchamiamy program magazynowy LoMag, a następnie otwieramy listę utworzonych faktur. Po wybraniu interesującego nas dokumentu przechodzimy do jego edycji. Bezpośrednio nad listą znajdziemy przycisk „Generuj fakturę korygującą” (standardowo zaznaczona jest opcja „Generuj WZ”, więc musimy dokonać zmiany).
Innym sposobem na wystawienie faktury korygującej jest kliknięcie w ikonkę „Nowa faktura korygująca”, która znajduje się na pasku głównym. Pojawi nam się nowo okno – w pierwszej kolejności wybieramy fakturę źródłową. Dalsze kroki zależą od typu faktury.

Poprawa błędów formalnych

W przypadku faktury korygującej błędy formalne możemy dokonać wszystkich niezbędnych zmian. Posiadamy dostęp do formularza, który wypełnialiśmy podczas tworzenia faktury. Istnieje możliwość naniesienia poprawki np. w nazwie kontrahenta, numerze NIP, dacie.

Poprawa błędów pozycjonujących

Jeśli chodzi o drugi tym faktur korygujących, to za pomocą tej funkcji można zmienić np. ceny towarów, czy też wartość udzielonego rabatu. Warto wiedzieć, że na wydruku dokumentu możemy zobaczyć zestawienie. Umieszczone są na nim zarówno informacje przed, jak i po korekcie. W przypadku, gdy towary zostaną zwrócone należy usunąć je z pozycji z korekty. W dolnej części dokumentu znajdują się informacje dotyczące tego, ile wynosi nasze zobowiązanie wobec klienta. Jeśli cena uległa zmianie, to możemy wpisać poprzednią ceną bezpośrednio na fakturze.

Źródło: zarządzanie magazynem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *