On

Komendant Główny Policji musi wyznaczyć termin rekrutacji.

Posted by admin

Można stwierdzić, iż z roku na rok coraz większa ilość osób stara zakwalifikować się do jednostki policji. Nie wszyscy kandydaci jednak wiedzą, jakie punkty muszą spełniać, aby pracować w policji. Jak naprawdę odbywa się proces rekrutacji do policji?

 

Nie wszyscy wiedzą, iż Komendant Główny Policji przynajmniej raz w ciągu roku powinien określić terminy rekrutacji, i konkretnie określić najmniejszą ilość ludzi, których planuje się włączyć do wspomnianej służby. Niezbędne dokumenty wymagane od kandydata. Kandydat powinien przede wszystkim dostarczyć podanie o przyjęcie do służby w policji. Wymagany jest także starannie kompletny kwestionariusz osobowy. Nie można również pominąć wypełnienia świadectw służby czy pracy. Wykształcenie średnie do policji ma zdecydowanie większą wagę niż nam się wydaje. Osoba, która nie przyniesie wspomnianego dokumentu nie może starać się o przyjęcie do policji. Konieczne jest też dostarczenie książeczki wojskowej w sytuacji, kiedy kandydat do służby w policji byłby objęty wojskową ewidencją. Jak istotne znaczenie posiada ocena wszystkich dokumentów? Jeżeli dany kandydat złoży już dokumenty do policji, konkretna komórka org. zajmująca się sprawą selekcji kandydatów do służby nada tej osobie zarówno nr. identyfikacyjny, jak i oceni w kwestii zgodności z wymogami, jakie są zawarte w ogłoszeniu.

 

Koniecznie należy też zaznaczyć, iż wiarygodność informacji znajdujących się w kwestionariuszu osobowym będzie podlegała kontroli we wszystkich dostępnych policji kartotekach, rejestrach czy ewidencjach. Ponadto powinno się mieć świadomość, że dostarczenie przez kandydata niepełnych danych może doprowadzić do wydłużenia postępowania kwalifikacyjnego. Natomiast ukrywanie prawdy, albo wpisanie błędnych danych w kwestionariuszu osobowym jest podstawą do zrezygnowania z prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Kroki przeprowadzane w szkołach Policji Należy wiedzieć, że w komórce zajmującej się sprawami wyboru dany kandydat do służby w policji zdobędzie informację o terminie, w którym będą przeprowadzane następne etapy powiązane z kwalifikacją. Trzeba do nich koniecznie wliczyć test sprawności fizycznej do policji, https://www.rekrutacja-do-policji.pl/. Dodatkowo należy posiadać świadomość, że każdy kandydat powinien koniecznie zjawić się w jednej z pięciu policyjnych szkół (Legionowo, Piła, Szczytno czy Słupsk). Następnie kandydat w ciągu jednego dnia będzie poddany 2 etapom kwalifikacji. Trzeba uświadomić sobie, iż egzamin sprawności będzie polegać na zaliczeniu przez kandydata toru przeszkód w wyznaczonym wcześniej czasie. Potem wszystkie wyniki będą przeliczone na odpowiedni system punktowy. Poza tym wspomniany wyżej egzamin sprawnościowy będzie zaliczony, w momencie gdy kandydat uzyska wyznaczony czas do zaliczenia, jaki wynosi 1 min 41 s.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *